Zakres usług

PRACOWNIA PROJEKTOWA INWEST - BUD oferuje kompleksową obsługę projektową inwestycji. Jesteśmy z Państwem od koncepcji, poprzez wszystkie fazy projektu: projekt budowlany wraz z kompletem pozwoleń, projekt wykonawczy, nadzory autorskie, kierowanie budową, aż po przekazanie obiektu do użytkowania.

Na każdym etapie prac projektowych współpracujemy ze specjalistami niezbędnych branż budowlanych w celu zapewnienia każdemu klientowi optymalnych dla niego rozwiązań oraz obsługę dostosowaną specjalnie do jego potrzeb.

ZAKRES NASZYCH USŁUG:


dokumentacje projektowe obiektów i zagospodarowania terenu dla budynków

 • mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • usługowych
 • użyteczności publicznej
 • technicznych
 • służby zdrowia

projekty wielobranżowe

architektura, konstrukcja, instalacje mechaniczne (wentylacja, klimatyzacja), sanitarne (woda, kanalizacja, co, etc.), elektryczne, sieci zewnętrzne, przyłącza, instalacje zewnętrzne na działce, drogi, dojazdy, parkingi, zieleń, roboty ziemne, inne w zależności od potrzeb.
 • Koncepcje architektoniczne
 • Projekty budowlane
 • Projekty wykonawcze
 • Inwentaryzacje budowlane
 • Dokumentacja kosztorysowa
 • Specyfikacje wykonania i odbioru robót
 • Inwentaryzacje i waloryzacje zieleni
 • Projekty wnętrz, elementów wyposażenia, mebli, małej architektury, dobór wyposażenia

ekspertyzy i opinie, doradztwo

 • Ekspertyzy budowlane
 • Operaty i ekspertyzy ochrony pożarowej
 • Operaty wodnoprawne
 • Raporty oddziaływania na środowisko inwestycji
 • Doradztwo w zakresie wyboru działki, lokalu, itp.
 • Uzyskiwanie aktualizacji map do celów projektowych
 • Pomiary geodezyjne
 • Dokumentacje geotechniczne i geologiczne

obsługa inwestycji

Uzyskiwanie wszelkich opinii, zezwoleń, decyzji, związanych z przeprowadzeniem postępowania administracyjnego w pozwoleniu na budowę, w tym:
 • Reprezentowanie Inwestora przed organami administracji w postępowaniu administracyjno-budowlanym
 • Decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • Wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków
 • Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
 • Decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej
 • Decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę
 • Uzgodnienia u Zarządców dróg (opinie o lokalizacji zjazdu i dostępie do drogi publicznej, uzgodnienia projektu zjazdu na działkę, uzgodnienia lokalizacji elementów niezwiązanych z droga w pasie drogowym, etc.)
 • Uzgodnienia u dysponentów mediów (gaz, woda, kanalizacja deszczowa i sanitarna, co, energetyka, teletechnika, i inne): zapewnienia dostawy mediów, warunki techniczne dostawy mediów, uzgodnienia projektów wykonawczych, przekładki sieci, etc.
 • Uzgodnienia Zakładu Uzgadniania Dokumentacji (ZUD)
 • Uzgodnienia konserwatora zabytków
 • Odstępstwa od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych: Minister Infrastruktury, SANEPiD, PSP
 • Decyzje o wycince drzew i krzewów
 • Opinie Urzędu Górniczego
 • Inne w zależności od potrzeb

Copyright © 2011, Inwest-Bud

Pracownia Projektowa "Inwest-Bud"

ul. Niepodległości 48
43-502 Czechowice-Dziedzice (woj. Śląskie)

Tel. 32 214 41 00
Fax. 32 214 41 00

E-mail: inwest.bud@onet.pl